Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţiile Dintre Medici

Acesta este un extras din legea ce prevede dispozitiile Codului Deontologic al Medicului Dentist, publicat in Monitorul Oficial in 15.05.2010, in vigoare incepand cu 18.06.2010.

Vezi si :
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispozitii Generale
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Reclama şi Publicitatea
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispoziţii Tranzitorii şi Finale

Art. 22.
(1) În relaţiile intercolegiale medicul dentist trebuie să îşi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi să fie tratat de ceilalţi.

(2) Medicii dentişti trebuie să menţină între ei relaţii colegiale. Ei au datoria de a lua apărarea unui coleg acuzat pe nedrept.

(3) Constituie abatere disciplinară blamarea şi defăimarea colegilor în faţa pacientului, a personalului sanitar, precum şi orice expresie sau act capabil să zdruncine încrederea pacientului în medicul curant şi autoritatea acestuia.

Art. 23.
(1) În cazul unor divergenţe apărute între colegi, medicii dentişti vor face eforturi pentru reconciliere. Dacă problemele nu se rezolvă, se vor adresa conducerii colegiului din care fac parte pentru rezolvarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(2) În cazul în care medicul se va adresa mass-mediei înainte de a fi soluţionată problema la nivelul colegiului, aceasta va constitui abatere disciplinară.

(3) Medicii dentişti care consultă împreună un pacient au datoria de a evita în timpul sau ca urmare a unei consultaţii să discute în contradictoriu ori să se denigreze reciproc în faţa pacientului sau a familiei acestuia.

Art. 24.
(1) Medicul dentist nu are dreptul să se pronunţe cu privire la tratamentele altui coleg, decât dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol.

(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) medicul expert, în situaţiile prevăzute de lege.

Art. 25.
Deturnarea pacienţilor sau tentativa este interzisă.

Art. 26.
(1) Când mai mulţi medici dentişti colaborează la examinarea sau tratamentul unui pacient, aceştia trebuie să se informeze reciproc.

(2) Fiecare medic dentist îşi asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.

Art. 27.
Medicul dentist trebuie să îşi încurajeze şi să îşi susţină colegii mai tineri.

Art. 28.
Medicii dentişti, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialităţi, trebuie să respecte independenţa profesională a acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *