Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient

Acesta este un extras din legea ce prevede dispozitiile Codului Deontologic al Medicului Dentist, publicat in Monitorul Oficial in 15.05.2010, in vigoare incepand cu 18.06.2010.

Vezi si :
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispozitii Generale
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţiile Dintre Medici
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Reclama şi Publicitatea
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispoziţii Tranzitorii şi Finale

Art. 12.
(1) Medicul dentist tratează fără discriminare pacienţii şi are o atitudine corectă faţă de aceştia.

(2) Cu excepţia cazurilor de urgenţă, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale ori personale.

(3) Se consideră urgenţă medico-dentară situaţia în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecţiei sau sângerării.

Art. 13.
(1) Este indicat ca medicul dentist să prezinte pacientului în prealabil un deviz estimativ.

(2) Este interzisă reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei.

(3) Medicul dentist poate acorda şi îngrijiri medicale gratuite.

Art. 14.
În situaţia în care se impune o consultare interdisciplinară între medicul dentist curant şi alt medic, sunt admisibile tarife distincte.

Art. 15.
În situaţia în care este imposibil să obţină consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate să acorde numai îngrijirile medico-dentare de urgenţă.

Art. 16.
Medicul dentist va respecta secretul profesional.

Art. 17.
Mass-media nu are dreptul să intre în cabinetul de medicină dentară decât cu acordul medicului.

Art. 18.
Garantarea directă sau indirectă a unui act medical este interzisă.

Art. 19.
Medicul dentist care participă la cercetări biomedicale trebuie să vegheze ca studiul să nu lezeze încrederea pacientului şi să nu afecteze continuitatea tratamentului.

Art. 20.
(1) Medicul dentist trebuie să întocmească pentru fiecare pacient documente de evidenţă primară.

(2) Documentele trebuie păstrate în arhivă timp de 5 ani. O copie a acestor documente se poate elibera conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 21.
Medicul dentist nu trebuie să expună pacientul unui risc nejustificat în investigaţiile sau actele terapeutice efectuate.

4 thoughts on “Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient”

  1. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Dispozitii Generale • Medicul.Dentist
  2. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Dispozitii Generale • Medicul.Dentist
  3. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Relaţiile Dintre Medici • Medicul.Dentist
  4. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Relaţiile Dintre Medici • Medicul.Dentist
  5. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Reclama şi Publicitatea • Medicul.Dentist
  6. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Reclama şi Publicitatea • Medicul.Dentist
  7. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Dispoziţii Tranzitorii şi Finale • Medicul.Dentist
  8. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Dispoziţii Tranzitorii şi Finale • Medicul.Dentist

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *