Codul Deontologic al Medicului Dentist – Reclama şi Publicitatea

Acesta este un extras din legea ce prevede dispozitiile Codului Deontologic al Medicului Dentist, publicat in Monitorul Oficial in 15.05.2010, in vigoare incepand cu 18.06.2010.

Vezi si :
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispozitii Generale
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţiile Dintre Medici
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispoziţii Tranzitorii şi Finale

Art. 29.
(1) Reputaţia medicului dentist trebuie să se sprijine doar pe competenţă şi demnitate, fără contribuţia reclamei de orice fel.

(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicată ca o activitate comercială.

Art. 30.
(1) Într-un anuar sau în alte publicaţii ori pe site web sunt autorizate să apară numai următoarele indicaţii:

a) numele, prenumele medicului dentist şi sediul, numărul de telefon, numărul de fax, programul de consultaţii ale cabinetului de medicină dentară;

b) specialitatea/competenţa, gradul profesional.

(2) Orice alte date şi informaţii publicate sunt considerate publicitate şi sunt interzise.

Art. 31.
(1) Sunt interzise editarea şi distribuirea de broşuri publicitare în legătură cu activitatea profesională.

(2) Sunt interzise reclama comercială şi publicitatea personală, inclusiv în interesul unor terţi.

(3) Medicii dentişti nu pot face reclamă şi nu pot susţine reclama de orice fel, inclusiv în interesul unor terţi, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt menţionate în cuprinsul unor articole sau studii de specialitate.

Art. 32.
Orice consultaţie efectuată în afara cabinetului de medicină dentară legal autorizat este interzisă.

Art. 33.
Medicul dentist poate să participe la programe/acţiuni cu caracter de educaţie pentru sănătate, iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor Dentişti din România sau alte organisme autorizate în acest sens, utilizând pentru aceasta numai date confirmate ştiinţific.

Art. 34.
Este interzis orice acord neprincipial cu alţi medici, farmacişti sau personal auxiliar în scopul creşterii numărului de pacienţi.

Art. 35.
Colaborarea cu presa scrisă şi audiovizuală trebuie făcută doar în scopul informării publicului în legătură cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acordă subiectelor de interes public şi nu persoanei medicului dentist.

Art. 36.
(1) Medicii dentişti pot furniza informaţii profesionale prin internet, situaţie în care trebuie să dea dovadă de sinceritate, corectitudine şi demnitate.

(2) La publicarea unui site web, medicii dentişti trebuie să se asigure că respectivul conţinut nu cuprinde informaţii de natură înşelătoare sau comparativă.

(3) Toate informaţiile de pe site-ul web trebuie să fie reale, obiective şi uşor verificabile.

(4) Orice încălcare a acestor dispoziţii constituie abatere disciplinară.

One thought on “Codul Deontologic al Medicului Dentist – Reclama şi Publicitatea”

  1. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient • Medicul.Dentist
  2. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient • Medicul.Dentist

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *