Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispozitii Generale

Acesta este un extras din legea ce prevede dispozitiile Codului Deontologic al Medicului Dentist, publicat in Monitorul Oficial in 15.05.2010, in vigoare incepand cu 18.06.2010.

Vezi si :
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Relaţiile Dintre Medici
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Reclama şi Publicitatea
– Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispoziţii Tranzitorii şi Finale

Art. 1.
Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduită morală şi profesională obligatorii, în legătură cu exercitarea drepturilor şi îndatoririlor medicului ca profesionist, faţă de pacienţi şi faţă de ceilalţi medici dentişti.

Art. 2.
Prezentul cod deontologic are rolul:

a) de a promova o relaţie de încredere între medicul dentist şi pacient;

b) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale;

c) de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional;

d) de a apăra reputaţia corpului medicilor dentişti şi libera practică a profesiei de medic dentist;

e) de a garanta secretul profesional.

Art. 3.
Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru toţi medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care practică medicina dentară în România.

Art. 4.
Toţi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România au drepturi egale.

Art. 5.
(1) Medicul dentist are obligaţia de a apăra drepturile fundamentale ale profesiei şi prestigiul acesteia.

(2) Medicul dentist are libertatea alegerii investigaţiilor, manoperelor de diagnostic şi tratament şi a prescripţiilor medicale pe care urmează să le aplice pacientului.

Art. 6.
Medicul dentist trebuie să îşi perfecţioneze cunoştinţele profesionale prin forme de educaţie medicală continuă pe tot parcursul activităţii sale profesionale.

Art. 7.
Medicul dentist nu trebuie să accepte exercitarea profesiei în condiţii susceptibile de a compromite calitatea actului medical şi securitatea pacientului.

Art. 8.
Medicul dentist angajat în una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie să accepte un contract care prevede retribuirea bazată exclusiv pe norme de productivitate sau alte dispoziţii, care au drept consecinţă afectarea calităţii actului medical.

Art. 9.
Medicul dentist nu trebuie să efectueze tratamente şi/sau să formuleze prescripţii medicale în domenii care depăşesc competenţa sa profesională.

Art. 10.
Medicul dentist are datoria de a-şi trata pacienţii după normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi incluse în ghidurile de practică medicală sau în tratatele de specialitate recunoscute de societăţile ştiinţifice de profil.

Art. 11.
Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.

2 thoughts on “Codul Deontologic al Medicului Dentist – Dispozitii Generale”

  1. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient • Medicul.Dentist
  2. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Relaţia Dintre Medicul Dentist şi Pacient • Medicul.Dentist
  3. Pingback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Dispoziţii Tranzitorii şi Finale • Medicul.Dentist
  4. Trackback: Codul Deontologic al Medicului Dentist - Dispoziţii Tranzitorii şi Finale • Medicul.Dentist

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *